Wywóz odpadów
Zamów kontener: +48 601 713 846
Usługę wywozu odpadów budowlanych oferujemy na standardowych warunkach. Standardowo odpadami budowlanymi są zmieszane odpady pochodzące z budów lub remontów.

Mogą one zawierać w sobie następujące odpady:
  • płyty kartonowo-gipsowe
  • folie
  • szkło
  • drewno
  • papier
  • plastik
  • itp.

Nie mogą natomiast zawierać: papy, opon oraz materiałów zawierających azbest!

Zamów kontener